actual value

actual value
faktinė sumažinto šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertė statusas Aprobuotas sritis atmosfera apibrėžtis Kuriuo nors būdu gaminant biodegalus per visus ar tam tikrus gamybos etapus sumažinto šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertė, apskaičiuojama pagal Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių 3 priede nustatytą metodiką. atitikmenys: angl. actual value vok. tatsächlicher Wert pranc. valeur réelle lenk. wartość rzeczywista latv. faktiskā vērtība šaltinis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. D1-2 „Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 2-83)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • actual value — to be awarded in condemnation proceeding is price that would probably result from negotiations between willing seller and willing buyer. Actual value, market value, fair market value, just compensation and the like may be used as convertible… …   Black's law dictionary

  • actual value — to be awarded in condemnation proceeding is price that would probably result from negotiations between willing seller and willing buyer. Actual value, market value, fair market value, just compensation and the like may be used as convertible… …   Black's law dictionary

  • actual value — n. A value awarded in condemnation proceedings based on the price that a property would probably fetch from a willing buyer to a willing seller. The Essential Law Dictionary. Sphinx Publishing, An imprint of Sourcebooks, Inc. Amy Hackney… …   Law dictionary

  • actual value — tikroji vertė statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. actual value vok. Istwert, m rus. фактическое значение, n pranc. valeur réelle, f …   Automatikos terminų žodynas

  • actual value — faktinė vertė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo priemonės rodoma dydžio vertė. atitikmenys: angl. actual value vok. Realwert, m rus. действительное значение, n; фактическое значение, n pranc. valeur réelle, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • actual value — faktinė vertė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. actual value vok. Istwert, m rus. фактическое значение, n pranc. valeur réelle, f …   Fizikos terminų žodynas

  • actual-value meter — faktinių verčių matuoklis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. actual value meter; actual value sensor vok. Istwertgeber, m; Istwertmesser, m rus. детектор фактической величины, m; измеритель действительных значений, m pranc.… …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • actual-value sensor — faktinių verčių matuoklis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. actual value meter; actual value sensor vok. Istwertgeber, m; Istwertmesser, m rus. детектор фактической величины, m; измеритель действительных значений, m pranc.… …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • actual-value sensor — tikrosios vertės matuoklis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. actual value sensor; true value transducer vok. Istwertgeber, m rus. датчик действительного значения, m; датчик фактической величины, m pranc. capteur de valeur réelle, m …   Automatikos terminų žodynas

  • actual value — The actual cash value or, if that is not ascertainable for want of a market, the intrinsic value or the value to the owner. 22 Am J2d Damg § 149. Practically identical with market value, or cash value, for the purposes of a tax statute. Re Frank …   Ballentine's law dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”